Servicevilkår

"Standard forretningsbetingelser og kundeoplysninger

I. Standard forretningsbetingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende forretningsbetingelser gælder for alle de kontrakter, du indgår med os som leverandør (LIFEBRANDS Natural Food GmbH) via just-t.org/de internet side. Medmindre andet er aftalt, er inddragelse af dine egne betingelser, om nødvendigt, udelukket.

(2)  En "forbruger" i nedenstående reglers forstand, er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion, som i overvældende omfang ikke kan henføres til hverken hans kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktiviteter. Begrebet "forretningsmand" refererer til enhver fysisk person, juridisk person eller juridisk ansvarligt partnerskab, der indgår en juridisk transaktion som følge af sin uafhængige professionelle eller kommercielle aktivitet.

§ 2 Indgåelse af kontrakt

(1) Genstanden for kontrakten er salg af produkter  .

(2) Så snart du placerer det pågældende produkt på vores hjemmeside, giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt via online-indkøbsvognssystemet under de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.

(3) Købsaftalen sker som følger, i online indkøbsvognssystemet som følger:
De produkter der er beregnet til køb, flyttes til "indkøbskurven"". Du kan vælge indkøbskurven ved hjælp af de relevante knapper på navigtionslinjen og til enhver tid foretage ændringer.
Efter du har tilgået ""Checkout"" siden og indtastet dine personlige oplysninger, og betalings- og leveringsbetingelserne, modtager du endelig visning af ordredata, samt en ordreoversigt.

Hvis du bruger et ekspress betalingssystem (f.eks. PayPal/PayPal Express, Amazon Payments, øjeblikkelig overførsel) som din betalingsmetode, vil du enten blive overført til ordeoversigtssiden i vores onlineshop, eller videresendt til webstedet for udbyderen af ekspress-betalingssystemet.
Hvis du videresendes til det relevante ekspresbetalingssystem, skal du vælge og/eller indtaste dine data efter behov. Endelig, på hjemmesien for udbyderen af ekspressbetalingssystemet eller, efter du er blevet sendt tilbage til vores online shop, vil ordredatene blive vist som en ordreoversigt.
Før du afgiver ordren, har du endnu en gang mulighed for at gennemgå eller ændre (du kan også bruge ""Tilbage"" knappen på din webbrowser) enhver information på ordreoversigten eller annullere købet.
Ved at klikke på knappen ""Afgiv ordre i forbindelse med betalingspligt” for at afgive ordren, erklærer du accept af ordren på en juridisk bindende måde, hvorved købsaftalen finder sted.

(4) Udførelse af ordren og afsendelse af alle detaljer, nødvendige for indgåelsen af kontrakten, foregår via e-mail, på en delvist automatiseret måde. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du har oplyst, er den korrekte,og at modtagelsen af de respektive e-mails er garanteret. Især skal du sikre dig, at de respektive e-mails ikke blokeres af et SPAM-filter.

§ 3 Særlige aftaler relateret til de tilbudte betalingsmetoder

(1)
Betalingsmuligheder fra Klarna
I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyder vi følgende betalingsmuligheder. Betaling sker altid til Klarna:
 • Øjeblikkelig bankoverførsel: Tilgængelig i Tyskland. Din konto debiteres straks efter placering af ordren.
  Du kan finde yderligere information og Klarnas brugerbetingelser her. Generel information om Klarna kan findes her. Klarna behandler dine personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelsesbestemmelser og i overensstemelse med oplysningerne i Klarnas Privatlivspolitik.
   
  For mere information om Klarna, klik her. Klarna app'en findes her.
   
  § 4 Tilbageholdelsesret, forbehold for ejendomsret/span>

  (1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis den pågældende situaiton involverer krav, der udspringer af samme kontraktforhold.

  (2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

  § 5 Garanti

  (1) De lovbestemte garantirettigheder er gældende.

  (2) Som forbruger, bedes du straks kontrollere produktet for fuldstændihed, synlige fejl og transportskader, så snart det er leveret, og omgående meddele dine reklamationer til os og fragtfirmaet skriftligt. Selvom du ikke efterkommer denne anmodning, har det ingen indflydelse på dine juridiske garantikrav.

  (3) Såfremt en egenskab ved varen afviger fra de objektive krav, anses afvigelsen kun for at være aftalt, hvis du blev informeret herom af os før afgivelse af kontrakterklæringen, og afvigelsen er udtrykkeligt og særskilt mellem de kontraherende parter.

  § 6 Lovvalg, opfyldelsessted, jurisdiktion

  (1) Tysk lov finder anvendelse. Dette lovvalg gælder kun for kunder, hvis det ikke medfører tilbagekaldelse af beskyttelsen garanteret af de ufravigelige bestemmelser i loven i det land, hvor den respektive kundes sædvanlige bopæl er beliggende (benefit-of-the-doubt princippet).

  (2) Hvis du ikke er forbruger, men forretningsmand, en juridisk enhed under offentlig ret eller en institutionel fond underlagt offentlig ret, er vores forretningssted såvel jurisdiktion, som opfyldelsessted for alle tjenester, der følger af forretningsrelationer, der eksisterer med os. Samme betingelse gælder for situationer, hvor du ikke er tilknyttet et generelt værneting i Tyskland eller EU, samt situationer, hvor bopælen eller det sædvanlige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for sagens indledning. Dette har ingen betydning for evnen ti at henvende sig til den domstol, der er tilknyttet et andet værneting.

  (3) Bestemmelserne i UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods er udtrykkeligt uanvendelige.


  II. Kundeinformation

  1. Sælgers identitet

  LIFEBRANDS Natural Food GmbH
  Gaußstr. 120-122
  22765 Hamborg
  Tyskland
  Telefon: +494018052800
  E-mail: info@lifebrands.de  Alternativ konfliktløsning:
  Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig løsning af tvister (ODR platform), som kan ses under https://ec.europa.eu/odr.


  2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

  De tekniske trin i forbindelse med indgåelse af kontrakten, selve kontraktindgåelsen og mulighederne for tilretning, udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i ""kontraktindgåelse"", som du finder i vores standard forretningsbetingelser (del I.).

  3. Kontraktsprog, gemme kontraktteksten

  3.1 Kontraktsproget skal være engelsk.

  3.2 Den fulde tekst gemmes ikke hos os. Inden ordren afsendes, via online - indkøbsvognssystemet kan kontraktdata printes ud eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens printfunktion. Efter at ordren er modtaget af os, bliver ordredataene, de lovpligtige detaljer relateret til fjernsalgskontrakten og standard forretningsbetingelser sendt til dig igen via e-mail.

  4. Adfærdskodekser

  4.1 Vi er frivilligt underlagt Käufersiegel kvalitetskriterier for Händlerbund Management AG, som kan ses på: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

  5. Hovedtræk ved produktet eller tjenesten

  De vigtigste egenskaber ved varerne og /eller tjenesterne kan findes i det respektive tilbud.

  6. Priser og betalingsordninger

  6.1 Priserne nævnt i de respektive tilbud repræsenterer de samlede priser, ligesom forsendelsesomkostningerne. De inkluderer alle priskomponenter, inklusive alle ekstra skatter.

  6.2 De afholdte forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i købsprisen. De vises ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside, eller i det respektive tilbud, vises separat i løbet af ordretransaktionen, og skal desuden afholdes af dig, i det omfang gratis levering ikke er bekræftet.

  6.3 Du skal ligeledes afholde omkostningerne ved pengeoverførsler i tilfælde, hvor leveringen sker til en EU-medlemsstat, men betalingen igangsættes uden for EU.

  6.4 De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig vises ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside, eller oplyses i det respektive tilbud.

  6.5 Medmindre andet er angivet for de respektive betalingsmåder, forfalder betalingskravene, der følger af den indgåede kontrak, straks.

  7. Leveringsbetingelser

  7.1 Leveringsbetingelser, leveringsdato og eksisterende leveringsrestriktioner, hvis relevant, kan findes ved at klikke på den relevante knap på vores hjemmeside, eller i det respektive tilbud.

  7.2 Hvis du er forbruger, er følgende lovreguleret: Risikoen for, at den solgte vare ved et uheld bliver ødelagt eller forringet under forsendelsen, overgår først til dig, når den pågældende vare er leveret, uanset om forsendelsen er forsikret eller ej. Denne betingelse gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, der ikke er specificeret af os eller en person, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen.

  8. Lovpligtig garantirett

  Ansvar for defekter er reguleret af “Garanti” -bestemmelserne i vores Generelle Forretningsbetingelser (Del I). 

  Disse SBTs og kundeoplysninger blev oprettet af de advokater med speciale i IT-ret, som arbejder for Händlerbund, og bliver konstant kontrolleret og juridisk opdateret. Händlerbund Management AG garanterer teksternes retssikkerhed og påtager sig ansvar i tilfælde af advarsler. Mere detaljeret information findes på følgende hjemmeside: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

  last update: 01.01.2022


  "